Tablety do myčky 60ks, Ulrich

Akční cena

Katalogové číslo: 12032

• vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin
• bez enzymů
• balení bez plastů
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards

645,00 Kč
Sleva 5%
612,00 Kč

Výběru neodpovídá žádná položka.

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin • bez enzymů • balení bez plastů • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards

Použití:

  • vložte do přihrádky na tablety.
  • Pokud je to možné zvolte program s oplachem horkou vodou. 

 Pro nejlepší výsledky mytí doporučujeme kombinovat s regenerační solí a oplachovým prostředkem  pro myčky Ulrich Naturlich.

Uchovejte v chladu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte do 12ti měsíců.

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004:

  • 25-<50 % uhličitan sodný
  • 10-<25 % peruhličitan sodný
  • 2,5-<10 % křemičitan disodný
  • 2,5-<10 % metakřemičitan disodný
  • <2,5% subtilisin proteáza

Balení:

  • 60ks

bezpecnostni_symbol_drazdive

Signální slovo: Varování

Obsahuje: uhličitan sodný a peroxid vodíku, Silicic acid (H2Si2O5), sodium salt (1:2), metakřemičitan disodný, subtilisin

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.