Yellow&Blue Pomerančový odmašťovač - koncentrát 750ml

Akční cena

Katalogové číslo: 3205.0750

169,00 Kč
Sleva 30%
119,00 Kč
169,00 Kč
Sleva 30%
od 119,00 Kč

Výběru neodpovídá žádná položka.

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

Univerzální čistící prostředek na bázi pomerančových terpenů. Vhodný pro běžný úklid i k odstraňování usazených mastnot, žvýkaček, dehtových a inkoustových skvrn, vosků a lepidel, grafitti. Vhodný pro ruční i strojové čistění koberců, působí zároveň jako pohlcovač pachů.

Při odstraňování žvýkaček, dehtu a silných mastných usazenin nechte přípravek chvíli působit, případně použijte kartáč. V případě potřeby aplikaci přípravku na skvrnu zopakujte. Při aplikaci na textil ověřte předem stálobarevnost materiálu.

POUŽITÍ ŘEDĚNÍ
Běžný denní úklid až 100:1 ve studené nebo teplé vodě
Generální úklid až 40:1 dle stupně znečistění
Skvrny od inkoustu, mastnoty, oleje až 20:1
Podlahové leštidla, lepidla až 20:1, na staré skvrny neředěné
Ruční čistění koberců 5:1 až 10:1
Strojové čistění koberců 20:1 až 50:1
Odstranění dehtu, žvýkaček 5:1 až neředěné
Odstranění graffiti z neporézních povrchů 5:1

Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy.

Bezpečnostní pokyny: VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224919293, 224915402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5-30 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

GHS07 - dráždivé látky

PROSÍME O VRÁCENÍ 5L KANYSTRU DLE POPISU U VÝROBCE TIERRA VERDE https://tierraverde.cz/vraceni-obalu