Dezinfekční máchadlo květinová louka 1l, Ulrich

Katalogové číslo: 120102

• změkčuje prádlo 
• vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin 
• netestováno na zvířatech 
• neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy 
• kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku 
• odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards 
• veganský produkt 

260,00 Kč

Výběru neodpovídá žádná položka.

Zaregistrujte se a získáte 3% slevu.

Parametry produktu

Popis

• změkčuje prádlo  •  vyrobeno z kvalitních obnovitelných surovin •  netestováno na zvířatech • neobsahuje palmový olej, optické zjasňovače nebo enzymy • kyselina mléčná odstraňuje kamencové usazeniny a neutralizuje zbytky pracího prostředku • odpovídá požadavkům Nature Care Product Standards • veganský produkt

Použití:

  • 60-90ml přidejte k praní do přihrádky pro aviváž.
  • Lze používat při teplotách 30 ° / 60 ° Celsia.

Počet dávek v balení:

Balení 1l - cca. 13 dávek

Balení 5l - cca. 65 dávek

Složení v souladu se směrnicí EU 648/2004:

  • < 10% kyselina mléčná 80% (proti vápenci, antibakteriální a neutralizující)
  • < 10% přírodní betain (vyhladí textilní vlas, usnadní žehlení)
  • < 5% draselný louh (k nastavení hodnoty pH)
  • > 1% přírodní vonná směs z éterických olejů
  • demineralizovaná voda
  • obsahuje limoneny, geraniol, citral, citronellol a linalool

Tento výrobek Ulrich Naturlich je certifikován společností ECO-Control jako NCP-Vegan podle pokynů nejnovějšího standardu Nature Care Product Standard. ECO-Control je inspekční a certifikační orgán pro ekologické produkty v nepotravinářské oblasti.  Jedná se o prostředky, které slouží k čištění, údržbě a ochraně užitkových předmětů, rostlin, potravin a textilií.

Protože na tyto prostředky se nelze dívat bez přihlédnutí k jejím účinkům na životní prostředí, NCP standard stanovuje požadavky ohledně jejich složení a výrobních postupů tak aby měly co nejmenší a udržitelný vliv na přírodu a životní prostředí.  Základem jsou normy Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 889/2008.

Nebezpečí:

Obsahuje: (2 S)-2-hydroxypropanová kyselina, D-Glukopyranóza, oligomerní, decyloktylglykosidy

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.